Elisabethstraße P+R

Elisabethstraße P+R
Elisabethstraße
23701 Eutin